10 Nisan 2013 Çarşamba

Sosyalist OYUN Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Bulunmaz Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz'ın verdiği mücadeleye omuz vermeyenler "telif hakkı"nı kesinlikle savunamazlar!

Coşkun Büktel- Telif hakkı, "ödenmesi ya da ödenmemesi" tartışma konusu yapılarak tartışmalı hale getirilmeye müsait bir konu mudur?

Heey! "Ödenmeyecek ödemiyoruz" diyerek telif ödemeye karşı çıkanlara karşı ONK'u ve telif hakkını savunacak yazar yok mu orda!


***


Hilmi Bulunmaz - Şunlara aldırmayan yazarlar buna da aldırmazlar:


1 - LİNÇ KAMPANYASI ruhanî lideri Prof. Dr. Özdemir Nutku'nun, Coşkun Büktel tarafından yazılmış "Theope" adlı oyuna iftira atmasına...


2 - Coşkun Büktel'in yazdığı "Theope" adlı oyunun "namusunu" savunan Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz'ın, BİRİNCİ LİNÇ KAMPANYASI, İKİNCİ LİNÇ KAMPANYASI ve ÜÇÜNCÜ (HUKUKSAL) LİNÇ KAMPANYASI ile susturulup, sonsuza kadar boğulmak istenmesine...


3 - TAKSAV'ın 12 Mart Faşizmi Kültür Bakanı Talât Sait Halman'a "Emek Ödülü" vermesinin bir skandal olduğunu "iki kere iki dört" gibi kanıtlayan Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz'ın ısrarla LİNÇ edilmek istenmesine...


4 - Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin "Kazmacıbaşı" tarafından yıkılmasına...


5 - "Rosenbergler Ölmemeli" oyununun KORSAN olarak oynanmasına...


6 - İstanbul Devlet Tiyatrosu reklâm kulelerinin ticarî kuruluşlarca işgâl edilip, McDonald's'a ve diğer ticarî markalara sürekli peşkeş çekilmesine...


7 - Melih Anık'ın ortaya koyduğu birçok skandalla birlikte, "Enobarbus Skandalı" sürecinin ve daha birçok skandalın kolay kolay yaşanmasına...


8 - Bulunmaz'ın, LİNÇ KAMPANYASI ana sponsorlarından Ömer Faruk Kurhan karşısında "BERAAT" kararı almasının ciddi haklılığına...


9 - Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz'ın, olağanüstü iğrenç ve pis bir  HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI sürecinde yalnızlaştırılmasına...


10 - Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz'ın "YANIT HAKKI" yazısının SANSÜRCÜ BİRGün Gazetesi'nce asla ve kesinlikle tanınmamasına...


11 - Cuma Boynukara'nın "Mem ile Zîn" oyununun Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin'ce KORSAN bir biçimde oynatılmasına...


12 - Bulunmaz Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz'ın şiirlerinin küçümsenmesi, hiçimsenmesi için çabalayan LİNÇ KAMPANYASI ana sponsorlarından Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Kurucusu Eski Sahibi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şüpheli Sanık Davalı Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın yaptığı yayınlarına...


13 - Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz'ın kurduğu tiyatro mekânlarının resmî ve sivil faşistlerce sürekli olarak baskıya uğrayıp yağmalanmasına...


14 - Özel tiyatroların bütününün Kültür Bakanlığı Çanağı yalamasına...


15 - Shakespeare Çocuğu Haluk Bilginer'in dile getirdiği "Oyuncuların çoğu YAVŞAKtır genellikle..." kem sözünün rahatça kullanılmasına...


16 - Hilmi Bulunmaz'ın İnternet sitesinin hem de bir avukat olan ve hem de İstanbul Barosu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni olan Burhan Gün tarafından resmî bir belgeyle kapatılıp SANSÜR edilmek istenmesine...


17 - LİNÇ KAMPANYASI düşünürü Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in Hilmi Bulunmaz'ı tam tamına on (rakamla 10) duruşma örseleyip, bir türlü cahil olduğunu kabul etmemekle birlikte hiçbir duruşmaya asla gelmemesine...


18
- Tiyatro sanatına karşı ihanet içeren işlere imza atan İstanbul Şehir Tiyatroları'nın "İstanbul KORSAN Tiyatroları"na sürüklenmesine...


19 - Atatürk Kültür Merkezi, Taksim Sahnesi gibi sahnelerin yıllarca önce karanlıklara terk edilmesi nedeniyle ceset hâline gelip hızla çürümesine...


20 - Akün ve Şinasi sahnelerinin şimşek hızıyla yitmek üzere oluşuna...


21 - Erbil Göktaş'ın yönettiği Yeni Tiyatro Dergisi'nin Hilmi Bulunmaz'a (Coşkun Büktel ve Ediz Baysal'a da) yaptığı iğrenç SANSÜR eylemine...


22 - Hilmi Bulunmaz'ın yayınladığı Sosyalist OYUN Dergisi emekçilerinin "İstanbul KORSAN Tiyatroları" adamları tarafından tartaklanmasına...


23 - Sahte duygular mimarı, hırsız Shakespeare'in tam dört yüz (rakamla 400) yıldır dünya tiyatro sahnelerini kösnül oyunlarıyla işgâl etmesine...


24 - Başta LİNÇ KAMPANYASI ruhanî lideri Prof. Dr. Özdemir Nutku olmak üzere, bütün tiyatro esnafının sürekli Shakespeare pazarlamasına...


Şimdilik kaydıyla iki düzine (rakamla 24) madde hâlinde sıraladığımız işbu durumlara zerre kadar aldırmayan tiyatro esnafı, tiyatro yazarı, tabiî ki, "telif hakkı" gibi bir kavramı kös dinleyip, bu kavramı ipine bile takmaz!...