15 Nisan 2013 Pazartesi

Bulunmaz, Lemi'den reklâm (PARA) alan Demirkanlı'dan DAVACI oldu...

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 642 88 57   / 0212 513 47 32    
FAKS: 0212 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKAYET EDİLEN: MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli-İstanbul
Gülbağ Mh. Şahinler Sk. No: 42 D. 10 Mecidiyeköy - İstanbul
TELEFON: 0212 216 75 20    
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

SUÇ: HAKARET, İFTİRA TEHDİT SUÇLARI (TCK 106., 125./2 VE 267)
SUÇ TARİHİ: 07.04.2013, öncesi ve sonrası

AÇIKLAMALAR:

1 - Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı adlı şahıs, yirmi yılı aşkındır yayınlamış olduğu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi ile Türkiye tiyatrosuna çok büyük zarar vermekle birlikte, benim, halkımın, tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerle beslenen resmî tiyatro kurumlarından, hiç de doğal olarak hak etmediği bir reklâm (PARA) alıyor. Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'ın kurup yönettiği ve daha sonra hangi nedenlerle olduğunu bir türlü saptayamadığım bir biçimde, eşinin üzerine yaptığı Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, hiçbir zaman için tam zamanında, her ayın tam tamına birinde yayınlanmadığı gibi, çıkması gereken zamandan günler sonra, hattâ bâzen haftalar sonra yayınlanmasına karşın, resmî tiyatro kurumlarından, her nedense çok rahat reklâm (PARA) alıyor. 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin ve Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan sayesinde çok rahat bir biçimde reklâm (PARA) alabilen Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, yayınladığı derginin, hiçbir zaman için "3000 TİRAJ"a ulaşmamasına karşın, dergisine ait olan İnternet sitesinde "3000 TİRAJ" yaptığını duyurarak, resmî tiyatro kurumlarının yöneticilerini kandırma, onlara olmayan bir gerçekliği gerçekmiş gibi sunma, sözcüğün içerdiği tüm kavramlarla yanılsama yapma yoluna gidiyor. Bu hemen durdurulmalı!

Yukarıda belirttiğim nedenle, resmî tiyatro kurumlarının yöneticileri olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü K. Lemi Bilgin, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin ve Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan'ın değerli ve önemli ifadelerine başvurularak, eğer ortada saptanabilecek ciddi düzeyde bir usulsüzlük varsa, bu ciddi usulsüzlüğün üzerine gidilerek, benim, halkımın, tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerle beslenen resmî tiyatro kurumlarının hemen şaibeden kurtulmaları sağlanarak aklanması gerekecektir. Resmî tiyatro kurumlarının yöneticilerinden alınacak ifade tutanakları sayesinde ciddi bir toplumsal görev yerine getirilmekle birlikte, tiyatro dünyasında fısıltı hâlinde dolaşıp duran şaibeden de büyük hızla uzaklaşılmış olacaktır. Bence, "HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ" kavramı, sadece kuramsal boyutta kalmayıp, bu gibi durumlarda devreye girerek, hem tiyatro sanatçılarının, hem tiyatro izleyicilerinin, hem sanat kamuoyunun, hem benim, hem halkımın ve hem de tüyü bitmemiş yetimin rahatlamasına neden olabilecektir. İşte sadece bu "1. AÇIKLAMA" bölümü nedeniyle bile, Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı adlı şahıs hakkında bir "KAMU DAVASI" açma zorunluluğu doğmuştur. "KAMU" adına görev yapan Cumhuriyet Başsavcılığı, "KAMUOYU" için harekete geçmelidir.

2 - Benim yönettiğim hem İnternet ortamındaki sitelerimde ve hem video konuşmalarımda ve hem de yayınladığım "OYUN DERGİSİ" içeriklerinde sürekli olarak bu yönde (resmî tiyatro kurumlarından alınan reklâmların niceliğini ve niteliğini öğrenme çabam) sorduğum sorulara, "HAKARET, İFTİRA, TEHDİT" eylemleriyle karşılık veren Şüpheli Sabıkalı Mustafa Şükrü Demirkanlı, aşağıda adreslerini sunduğum mahkemelerde yargılanırken, sanki hiç yargılanmıyor gibi davranarak, yine aynı suç işleme potansiyeliyle hareket ediyor hâlâ...

3 - Benim hakkımda yazılmış ve baştan aşağı "HAKARET, İFTİRA VE TEHDİT" içeren yazının sadece bir paragraflık bölümünü buraya aktararak, üzerinde düşünce geliştireceğim durum bile, başlı başına yeterli bir kanıt olmasına karşın, tabiî ki, ekte sunduğum "HAKARET, İFTİRA VE TEHDİT SUÇU İÇEREN METİN" ceza ve suç hukuku bağlamında savcılıkça değerlendirildiğinde, Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın sadece "ŞÜPHELİ" sıfatıyla bırakılmayarak, derhal "SANIK" sıfatına "terfi" ettirilmesi gerekir. Şimdi Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın ilgili paragrafını ağır ağır irdelemekte yarar var.

ŞÜPHELİ MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI DİYOR Kİ:

"Üretimleriyle var olmak yerine KÜFÜR VE HAKARETlerle var olmaya çalışanlar -ki biri DEFALARCA diğeri şimdilik bir defa SUÇLU BULUNMASIna rağmen- CEZALARIN CAYDIRICILIĞININ OLMAMASI nedeniyle HAKARETLERİNİ SÜRDÜRECEKlerini sanıyorlar ama YANILDIKLARINI sanırım YAKIN ZAMANDA GÖRÜP, ÖĞRENECEKler."

Sayın Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, benim nasıl bir "KÜFÜR" ettiğimi ve nasıl bir "HAKARET SUÇU" işlediğimi, çok somut bir biçimde, belgelere, bilgilere, bulgulara, delillere, kanıtlara, tanıklara yaslanarak belirtmelidir. Yoksa, aksi durumda, benim tiyatro kamuoyu nezdinde çok yanlış tanınmama neden olacaktır ki, bu durum da benim tiyatro sanatını yapabilmeme engel olacaktır. Benim sürekli "SUÇLU" bulunduğumu dile getiren Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, hangi "SUÇ" ile "SUÇLU" bulunduğumu çok somut ve gayet rahat anlaşılır bir dille, adalete, hakka, hukuka, mevzuata, tüzeye, yasaya dayanarak belirtmelidir. Aksi hâlde "HAKARET" etmiş, "İFTİRA" atmış olur... 

ŞİMDİ SIRA GELDİ EN ÖNEMLİ HUKUK KONUSUNA...

Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, "CEZALARIN CAYDIRICILIĞININ OLMAMASI" söylemini okurlarının belleğine yerleştirerek, adalete, adliyeye, hakka, hukuka, savcıya, yargıca karşı "SUÇ" işliyor. "ADLİYEYE KARŞI SUÇ" işlemekten asla ve kesinlikle zerre kadar olsun hiç çekinmeyen Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, kanun tanımaz, tüze tanımaz, yasa tanımaz tavrı nedeniyle, zâten "SABIKALI" bir şahıstır. 

SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ İÇERİSİNDEKİ RUH DURUMUYLA HAREKET ETMEYİ SEVEN ŞÜPHELİ MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI, ÖZELLİKLE DEVLET TİYATROLARI ESKİ GENEL MÜDÜRÜ İ. RAHMİ DİLLİGİL HAKKINDA DA ÇOK CİDDİ, ÇOK GARİP, ÇOK İLGİNÇ, ÇOK NAHOŞ, ÇOK FAZLA TARTIŞILMIŞ İDDİALARDA BULUNMUŞ, BÖYLECE SAYIN İ. RAHMİ DİLLİGİL UZUN BİR ZAMAN HAPİS YATMIŞTIR.

Yirmi yılı aşkın zamandır tiyatro dünyasında tartışılır bir hâlde bulunan Şüpheli Sabıkalı Mustafa Şükrü Demirkanlı, "YANILDIKLARINI (...) YAKIN ZAMANDA GÖRÜP, ÖĞRENECEK." sözleryle, açık açık, adaletten, cezadan, hukuktan çekinmeden beni "TEHDİT" etmektedir.

HUKUKİ NEDENLER: 

HAKARET VE İFTİRA SUÇLARI (T.C.K. 106., 125./2, 267. MADDELER

DELİLLER:

1 - http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3730
2 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/normal-degil-anormal-dengesi-yerinde.html
3 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/normal-degil-anormal-dengesi-yerinde_7.html
4 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/blog-post_3511.html
5 - www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm
6http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=-201114
7 - www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=2903
8www.coskunbuktel.com/bukteldendemirkanliya.htm
9 - www.coskunbuktel.com/linkdemirkanliyalanlari.htm
10www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3639
11www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3111
12www.coskunbuktel.com/bukteldemirkanlisavci.htm
13www.yenitiyatrodergisi.com/haberler/basina-ve-tiyatro-kamuoyuna-duyuru-ve-bir-tekzip
14 -
www.yenitiyatrodergisi.com/haberler/mustafa-demirkanliya-belgeli-yanitlar
15www.kocaeli.bel.tr/Content.aspx?ContentID=5552&CategoryID=36
16www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=1387
17www.tiyatrodergisi.com.tr/hakkimizda.php
18www.tiyatrodergisi.com.tr/yazi.php?hng=243
19www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/karaosmanogluna-iki-gazeteciden-tazminat-6034.html
20 http://facebookbatakligi.blogspot.com/2013/04/takip-et-coskun-buktel-56-takipci-14.html

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ (DOSYA NO: 2012/663), İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ (DOSYA NO: 2012/943) VE İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (DOSYA NO: 2012/481) BÜNYELERİNDE SÜRMEKTE OLAN DAVA DOSYALARI DA İNCELEBİLİR.

SONUÇ VE İSTEM:


Yukarıda sunduğum nedenlerle, şikâyet edilen ve kendisinden "DAVACI VE ŞİKÂYETÇİ" olduğum  ve kesinlikle uzlaşmak istemediğim MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI adlı şahıs hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve cezalandırılması için "KAMU DAVASI" açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 16.04.2013

ŞİKÂYETÇİ
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ