12 Nisan 2013 Cuma

Sosyalist OYUN Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Bulunmaz Tiyatro - İstanbul Genel Sanat Yönetmeni Sosyalist Sanatçı H. Hilmi Bulunmaz'ı adalet karşısında, hukuk karşısında, yasa karşısında ısrarla mahkûm ettirmek istemelerine karşın, Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz'ın çok mert, gayet net, oldukça sert hukuksal mücadelesi sonucu avuçlarını yalayan LİNÇÇİ kişilerin avukatı Burhan Gün, LİNÇÇİ Gülhan Avşar Demirkanlı, LİNÇÇİ Prof. Dr. Nurhan Tekerek, LİNÇÇİ Ömer Faruk Kurhan gibi insanların soluk alıp verdiği ülkemizde kurulabilme cesareti gösteren sahte "TİYATRO YAYINCILARI BİRLİĞİ", adaletin "a"sından, hukukun "h"sinden, yasanın "y"sinden zerre kadar bile anlayamayacak dangalaklıkta bulunmasına karşın, "HAKARETE DAYALI YAYINCILIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN HİLMİ BULUNMAZ" diyerek alternatif hukuk oluşturmaya yeltenme adiliğini, basitliğini, cahilliğini, namussuzluğunu, onursuzluğunu, şerefsizliğini, terbiyesizliğini nereden alıyor ki acaba?...


Tiyatro Kamuoyuna

TİYAB’ın 17 Kasım 2009’da yaptığı toplantıda gündem maddelerinden birisi de TİYAB üyesi TİYATROM'un sahibi ve editörü Ertuğrul Timur'un TİYAB'dan ayrıldığını bildiren ve toplantıya katılmayacağını belirten mesajı oldu. Aynı zamanda bu bildirimin TİYATROM ve Facebook üzerinden kamuoyuna duyurulduğu da görüldü. Bütün bunlar ayrılmanın bir adabı, hukuku olmalıdır uyarılarına rağmen yaşandı.

Bu noktaya nasıl gelindiği ele alındığında, 17 Kasım 2009 tarihli TİYAB toplantısında tartışılan konular ve ulaşılan sonuçlar özetle şunlardır:

1) Ertuğrul Timur'un 14. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali ile ilgili haber hazırlarken, daha önce TEMİZ TİYATRO kampanyası ile protesto edilen ve HAKARETE DAYALI YAYINCILIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN HİLMİ BULUNMAZ'dan yardım istemesinin ilkesel olarak yanlış olup olmadığı tartışıldı. TİYAB'ın ulaştığı sonuç, HİLMİ BULUNMAZ'ın hakarete dayalı yayıncılık çizgisini halihazırda terk etmediği, kişisel de olsa bu türden bir yayıncılık çizgisini koruyan birisinden haber yapmak üzere yardım istenmesinin ilkesel olarak yanlış olduğudur.

2) TİYATROM'un mahremiyeti içinde ele alınması gereken sorunların doğrudan TİYAB'ın iç yazışma ortamına taşınması konusu tartışıldı. TİYAB'ın ulaştığı sonuç, Ertuğrul Timur'un üslup sorunlarını da içerecek şekilde TİYATROM'daki anlaşmazlıkları doğrudan TİYAB'a mal etmesinin kurumsal ayrım çizgilerinin gözetemediğini gösterdiği ve ilkesel olarak yanlış olduğudur.

3) TİYATROM adına TİYAB'ın kuruluşuna katılan, fakat sonrasında hukuksuz bir şekilde TİYAB'ı terk eden Ertuğrul Timur'un, örgütlü bir tiyatro ortamını hedefleyen Türkiye Tiyatro Kurultayı Koordinasyon Komitesi'nde yayıncılık alanını temsil etmesinin doğru olmadığına karar verildi.

Bütün bu gelişmelerin ışığında ve aldığımız kararlar gereği, Tiyatrom’un sahibi ve editörü Ertuğrul Timur’un TİYAB’dan özür dilemesini bekliyoruz.

TİYATRO YAYINCILARI BİRLİĞİ

(Kaynak: istanbul alternatif tiyatrolar platformu - girişim)