17 Nisan 2015 Cuma

Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya uyan Murat Demirbaş bin pişman olacak!...

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 / 642 88 57 - 0212 / 513 47 32
FAKS: 0212 / 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKAYET EDİLEN: T. MURAT DEMİRBAŞ

ADRES: G. M. K. Bulvarı Onur İşhanı Kat: 2 No: 29, Ankara
TELEFON: 0312 / 418 69 96
E-POSTA: sahne@sahnedergisi.com / t.mdemirbas@hotmail.com

SUÇ: HAKARET (TCK 125), İFTİRA (TCK 267)

SUÇ TARİHİ: 13 Ocak 2015

AÇIKLAMALAR:


1 - SAHNE DERGİSİ İMTİYAZ SAHİBİ VE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ T. MURAT DEMİRBAŞ adlı kişi "ÇAĞRI!!!..." başlıklı bir yazı kaleme alıp, Sahne Dergisi / www.sahnedergisi.com adlı www.sahnedergisi.com/stage/?q=node/52 adresinde yayınlayarak, bana karşı "İFTİRA" suçu işlemiştir. Bu yazı, baştan aşağı "İFTİRA" suçunu içermekle birlikte kişi "HAKARET" suçu nedeniyle de yargılanmalıdır!


2 - Yazı "HAKARET İÇERİKLİ VE TALEP EDENİN İTİBAR VE SAYGINLIĞINI ZEDELEYİCİ NİTELİKLE OLDUĞU, BU SÛRETLE SÖZ KONUSU HABERİN TALEP EDENİN KİŞİLİK HAKLARINI İHLÂL EDER MAHİYETTE OLDUĞU, BU NEDENLE YAYINDAN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ, BUNA GÖRE TALEBİN HAKLI OLDUĞU..." 13 Ocak 2015'te, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nce "SUÇ ARACI OLARAK" kayıt altına alındı!... "DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/146 KARARI" sonucunda,  "HAKARET" ve "İFTİRA" içerikli yazı olarak tescil edilmiş saydığımız yazıda, adım defalarca kullanılarak ve yineleme taktiğiyle, tiyatro kamuoyu nezdinde, bana karşı "YARGISIZ İNFAZ" yapılmıştır. Bu bana çok zarar verdi!...

Adımla birlikte "HAKARET", "İFTİRA", "KARALAMA", "KÜFÜR" sözcüklerini defalarca yan yana getirebilmiş T. MURAT DEMİRBAŞ adlı şahıs, asla çekinmeden, beni, bütün tiyatro kamuoyunun gözünde "HAKARETÇİ", "İFTİRACI", "KARALAMACI", "KÜFÜRBAZ" ilân ederek, bana "HAKARET" edip, bana "İFTİRA" atabiliyor, bana karşı "NEFRET" duygusu örgütleyerek, bana karşı "YALAN" söyledi:


"KÜFÜR YAYINCILIĞI" 


3 - T. MURAT DEMİRBAŞ adlı şahıs, işi o kadar ileri götürerek, beni tiyatro kamuoyunda öyle rezil etmeye yelteniyor ki, çevremdeki insanlar, bu yazıyı okuyunca, bana "acayip" sorular sorma gereksinimi duyuyor. T. MURAT DEMİRBAŞ adlı şahıs, beni rezil etmekle yetinmeyip, aynı zamanda bir "NEFRET SUÇU ÖRGÜTLÜYOR"... Tiyatro örgütlerini de birleştirerek bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlattı:


"Biz aşağıda imzası olan kurumlar ve kişiler olarak bu iki şahsı; Coşkun Büktel ve HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ'ı HAKARET ve KÜFÜRlerinden dolayı kınıyor, AHLAKİ BİR TUTUM GELİŞTİRMEYE DAVET EDİYORUZ.


Çağrıcılar;

Mimesis Dergisi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Yalaz

Sahne Dergisi, Yayın Yönetmeni T. Murat Demirbaş
TEB Oyun Dergisi, Yayın Yönetmeni Hasan Anamur
Tiyatro… Tiyatro… Dergisi, Yayın Yönetmeni Mustafa Demirkanlı
www.iatp-web.org (İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu-Girişim)
www.tiyatrodergisi.com.tr, Yayın yönetmeni Mustafa Demirkanlı
www.tiyatrodunyasi.com, Yayın Yönetmeni Can Törtop
www.tiyatronline.com, Yayın yönetmeni Yaşam Kaya
www.tiyatrom.com Yayın yönetmeni A. Ertuğrul Timur"

4 -
T. MURAT DEMİRBAŞ, benim asla söylemediklerimi, söylemişim gibi tiyatro kamuoyuna yansıtarak benim tamamıyla "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ile susturulmam için tam "1101 KİŞİLİK BİR LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" kurulmasına, elebaşılık yapmıştır!...

Benim, hiçbir zaman için, hiçbir yerde, "tüm tiyatroları HAKARET içermek adına 'KÖPEK' benzetmesi yapmaktadır" yalan sözüne haklılık kazandırabilecek bütünlüklü bir benzetme yapmamama karşılık, bütün tiyatro gruplarını üzerime kışkırtarak, benim "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ile tiyatro dünyasının dışına savrulmam, aforoz edilmem yönünde plan hedefleyen T. MURAT DEMİRBAŞ adlı şahıs sürekli olarak "ALTERNATİF HUKUK" oluşturma yoluna gitmiştir:


"HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ, kişisel site ve bloglarını sistemli AŞAĞILAMA, HAKARET ve KÜFÜR aracı olarak kullanılarak Türkiye tiyatrosunun kurum ve kişilerine SALDIRMAKTA ve RENCİDE ETMEKTEDİR. Tiyatro gündemini bu şekilde işgal etmekte, tiyatro ortamında üretimleriyle var olmak yerine İNTİKAM DUYGULARInı ortaya saçmaktadır."


Bunlar, "HAKARET SUÇU", "İFTİRA SUÇU", "NEFRET SUÇU", "YALAN SUÇU" gibi suçlar kapsamına giren kurgulanmış sözlerdir!...

HUKUKİ SEBEP: HAKARET (TCK 125), İFTİRA (TCK. 267)


DELİLLER:

1 - www.sahnedergisi.com/stage/?q=node/52
2 - www.hyetert.com/yazi3.asp?Id=432&DilId=1

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda sunduğum nedenlerle, şikâyet edilen ve kendisinden "şikâyetçi ve dâvâcı" olduğum ve asla uzlaşmak istemediğim T. MURAT DEMİRBAŞ hakkında soruşturma yapılmasını ve "CEZA" alması için "KAMU DAVASI AÇILMASI" kararının verilmesi gerekir.


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 20 Nisan 2015ŞİKÂYETÇİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ