3 Nisan 2015 Cuma

T.C.
İSTANBUL
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DÂVÂCI: Hüseyin Hilmi BULUNMAZ
T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13 / 8-9 Çemberlitaş / İSTANBUL
TELEFON: 0532 642 88 57 / 0212 513 47 32 - 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

DÂVÂLI: Av. Reyhan Kayışlı (Tiyatro... Tiyatro... Dergisi resmî avukatı)
İstanbul Barosu Sicil NO:42667 
ADRES: Millet Cd. Kesedar Apt. No:121 Kat: 4 Çapa / İSTANBUL 
TELEFON: 0212 231 84 24 
E-POSTA: av.reyhankayisli@hotmail.com 

TAZMİNAT KONUSU: Manevî tazminat talebinden ibarettir.

HARÇ DEĞERİ: 20.000,00 TL


***

Ayrıca bakınız:

Demirkanlı vekili Reyhan Kayışlı kendini Av. Özgür Esen'e savundurttu...


DEVAM EDECEK!