23 Nisan 2015 Perşembe

Cücenoğlu hakkında; hakaret, iftira ve suç işlemek için tahrikten şikâyet!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 / 642 88 57 - 0212 / 513 47 32
FAKS: 0212 / 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: TUNCER CÜCENOĞLU

ADRES: İstiklal Caddesi Deva Çıkmazı No.3/3 Beyoğlu - İstanbul
MSM İstanbul Ziverbey Durağı No:48 Kadıköy-İstanbul
TELEFON: 0212 251 21 14-15-16, 0216 348 80 72-73, 348 80 74, 449 59 52 449 59 53
E-POSTA: tcucenoglu@hotmail.com 
cucenoglutuncer@gmail.com
ziverbeymsm@gmail.com
https://www.facebook.com/cucenoglu

SUÇ: Hakaret, iftira, Suç işlemek için alenen tahrik (TCK 125, 267, 214)

SUÇ TARİHİ: 13 Ocak 2015

AÇIKLAMALAR:


Şüpheli Tuncer Cücenoğlu, delilde görüleceği gibi, aynen şöyle söyleyip;

"... ŞİDDETLE KINIYORUM. VE ARTIK YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMELERİ İÇİN, SALDIRIYA UĞRAYANLARI TOPLUCA HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUM!..."

Türk Ceza Kanunu'nun 214. Maddesi içeriğinde tanımı yapılmış "SUÇ İŞLEMEK İÇİN ALENEN TAHRİKTE BULUNAN KİŞİ" niteliği ve özelliğine sahip olmakla birlikte, tam 4 maddeden oluşan nedenlerle hakkında "KAMU HUKUKU DÂVÂSI" açılarak, yargılanabilmelidir.

1 - Tuncer Cücenoğlu 1101 kişilik imzayla "ÇAĞRI!!!..." başlıklı bir yazı yazılmasına katkı sunarak, Sahne Dergisi / www.sahnedergisi.com adlı www.sahnedergisi.com/stage/?q=node/52 adresinde yayınlayarak, bana karşı "İFTİRA" suçu işlemiştir. Bu yazı, baştan aşağı "İFTİRA" suçunu içermekle birlikte kişi "HAKARET" suçu nedeniyle de, yargılanmalıdır!

2 - Yazı "HAKARET İÇERİKLİ VE TALEP EDENİN İTİBAR VE SAYGINLIĞINI ZEDELEYİCİ NİTELİKLE OLDUĞU, BU SÛRETLE SÖZ KONUSU HABERİN TALEP EDENİN KİŞİLİK HAKLARINI İHLÂL EDER MAHİYETTE OLDUĞU, BU NEDENLE YAYINDAN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ, BUNA GÖRE TALEBİN HAKLI OLDUĞU..." 13 Ocak 2015'te, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nce "SUÇ ARACI OLARAK" kayıt altına alındı!... "DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/146 KARARI" sonucunda, "HAKARET" ve "İFTİRA" içerikli yazı olarak tescil edilmiş saydığımız yazıda, adım defalarca kullanılarak ve yineleme taktiğiyle, tiyatro kamuoyu nezdinde, bana karşı "YARGISIZ İNFAZ" yapılmıştır. Bu bana çok zarar verdi!...


Adımla birlikte "HAKARET", "İFTİRA", "KARALAMA", "KÜFÜR" sözcüklerini yan yana getiren Tuncer Cücenoğlu adlı şahıs, çekinmeden, beni tüm tiyatro kamuoyunun gözünde "HAKARETÇİ", "İFTİRACI", "KARALAMACI", "KÜFÜRBAZ" ilân ederek, açıkça "HAKARET" edip, "İFTİRA" atıyor; "NEFRET"  örgütleyerek, "YALAN" söylüyor:


"KÜFÜR YAYINCILIĞI"

3 - Tuncer Cücenoğlu adlı şahıs, işi o kadar ileri götürerek ve beni tiyatro kamuoyunda öylesine rezil etmeye yelteniyor ki, çevremdeki insanlar, bu yazıyı okuduklarında, bana "acayip" sorular sorma gereksinimi duyuyor. Tuncer Cücenoğlu adlı şahıs, beni rezil etmekle asla yetinmeyerek, aynı zamanda bir "NEFRET SUÇU ÖRGÜTLÜYOR"... Tiyatro örgütlerini de birleştirerek bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlattı:


"Biz aşağıda imzası olan kurumlar ve kişiler olarak bu iki şahsı; Coşkun Büktel ve HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ'ı HAKARET ve KÜFÜRlerinden dolayı kınıyor, AHLAKİ BİR TUTUM GELİŞTİRMEYE DAVET EDİYORUZ.


Çağrıcılar;

Mimesis Dergisi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Yalaz

Sahne Dergisi, Yayın Yönetmeni T. Murat Demirbaş
TEB Oyun Dergisi, Yayın Yönetmeni Hasan Anamur
Tiyatro… Tiyatro… Dergisi, Yayın Yönetmeni Mustafa Demirkanlı
www.iatp-web.org (İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu-Girişim)
www.tiyatrodergisi.com.tr, Yayın yönetmeni Mustafa Demirkanlı
www.tiyatrodunyasi.com, Yayın Yönetmeni Can Törtop
www.tiyatronline.com, Yayın yönetmeni Yaşam Kaya
www.tiyatrom.com Yayın yönetmeni A. Ertuğrul Timur"

4 - Tuncer Cücenoğlu, benim asla söylemediklerimi, söylemişim gibi "tiyatro kamuoyu"na yansıtarak, benim, tamamıyla "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ile susturulmam için tam "1101 KİŞİLİK BİR LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" kurulmasına elebaşılık yapmıştır!...


Benim, hiçbir zaman için, hiçbir yerde, "tüm tiyatroları HAKARET içermek adına 'KÖPEK' benzetmesi yapmaktadır" yalan sözüne haklılık kazandırabilecek bütünlüklü bir benzetme yapmamama karşılık, bütün tiyatro gruplarını üzerime kışkırtarak, benim "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ile tiyatro dünyasının dışına savrulmam, aforoz edilmem yönünde plan hedefleyen Tuncer Cücenoğlu adlı şahıs sürekli olarak "ALTERNATİF HUKUK" oluşturma yollarına sapabilmiştir:


"HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ, kişisel site ve bloglarını sistemli AŞAĞILAMA, HAKARET ve KÜFÜR aracı olarak kullanılarak Türkiye tiyatrosunun kurum ve kişilerine SALDIRMAKTA ve RENCİDE ETMEKTEDİR. Tiyatro gündemini bu şekilde işgal etmekte, tiyatro ortamında üretimleriyle var olmak yerine İNTİKAM DUYGULARInı ortaya saçmaktadır."


Bunlar, "HAKARET SUÇU", "İFTİRA SUÇU", "NEFRET SUÇU", "YALAN SUÇU" gibi suçlar kapsamına giren kurgulanmış sözlerdir!...


Neden: Hakaret, iftira, suç işlemek için alenen tahrik TCK 125, 267, 214


DELİLLER:

1 - www.sahnedergisi.com/stage/?q=node/52
2 - www.hyetert.com/yazi3.asp?Id=432&DilId=1

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda sunduğum nedenlerle, şikâyet edilen ve kendisinden "şikâyetçi ve dâvâcı" olduğum ve asla uzlaşmak istemediğim Tuncer Cücenoğlu haklarında soruşturma yapılmasını, "CEZA" alması için "KAMU DAVASI AÇILMASI" kararının verilmesi gerekecektir!...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 24 Nisan 2015ŞİKÂYETÇİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ