18 Nisan 2015 Cumartesi

Yargıtay yolunu kapatan her türlü KESİN karara KESİN karşı çıkıyoruz...

"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne gönderilmek üzere: 


T.C.
İSTANBUL 
38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/179 Esas


Konu: T.C. İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı'nın kararı mevzuata, yasalara aykırı olduğu için CMK. 309. Madde'den yararlanma.

T.C. İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcı'nın verdiği ilgili kararın adalet anlayışına, ceza mantığına, dâvâ tekniğine, düşünce özgürlüğüne, etik, estetik bilince, genel eğilime, hak anlayışına, ifade olanağına, temel kanuna, mevzuata, olgunluk tutarlılığına, özgürlük kavramına, sanatsal davranışa, teâmüle, usûl ekonomisine ve Yargıtay içtihatlarına hiç uygun olmadığını, dosya içeriğinin hakkıyla incelenmediğini düşünüyorum. Bu nedenle, "CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"nün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmemize gerek bırakmayacağını düşünüyorum. 

SONUÇ VE İSTEM: Karar verirken "Ceza Muhakemeleri Kanunu"nun 309. Maddesi'ni göz önünde bulundurarak, benim kişisel menfaatlerim için değil, hukukun tarihsel ve toplumsal çıkarları için tavır geliştiriniz... 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 20 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ