23 Nisan 2015 Perşembe

Yargıtay yolunu kapatan her türlü KESİN karara KESİN karşı çıkıyoruz...

"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne gönderilmek üzere: 

T.C.
İSTANBUL 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/646 D. İş

DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/1622 D. İş

Konu: İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği "Dosya No: 2015/646 D. İş", İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği "Değişik İş No: 2015/1622" kararları mevzuata ve yasaya aykırı olduğu için CMK. 309. Madde'den yararlanma


İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı'nın verdiği ilgili kararın, adalet anlayışına, ceza mantığına, dâvâ tekniğine, düşünce özgürlüğüne, etik, estetik bilince, genel eğilime, hak anlayışına, ifade olanağına, temel kanuna, mevzuata, olgunluk tutarlılığına, özgürlük kavramına, sanatsal davranışa, teâmüle, usûl ekonomisine ve Yargıtay içtihatlarına hiç uygun olmadığını, dosya içeriğinin hakkıyla incelenmediğini düşünüyorum. Bu nedenle, "CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"nün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmemize gerek bırakmayacağını düşünüyorum. 


SONUÇ VE İSTEM: Karar verirken Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 309. Maddesi'ni göz önünde bulundurarak, benim kişisel menfaatlerim için değil, hukukun tarihsel ve toplumsal çıkarları için tavır geliştiriniz. 


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 24 Nisan 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZADRES: Ali Baba Türbe Sok. 5 / 8 - 9 - 12 Çemberlitaş Fatih / İstanbul

TEL: 0212 513 47 32 - 33 / 0532 642 88 57