4 Nisan 2015 Cumartesi

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO:KONU: Hakkımda yapılan "MÜKERRER" suçlamaları reddediyorum!


1 - 7 Mart 2008 tarihli BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI

http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html

2 - 29 Nisan 2009 tarihli İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI

http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2009/04/yalan-makinesi-ve-kufurbaz-mustafa.html

3 - 29 Aralık 2009 tarihli ÜÇÜNCÜ HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI

http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/03/hilmi-bulunmaz-yarglanyor.html

4 - LİNÇ KAMPANYALARI incelenip, BİLİRKİŞİ RAPORU yazılmalıdır.

Bana karşı 1101 İMZA toplayarak, benim hakkımda "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyen "örgüt"e karşı, ben, savcılık soruşturmaları, kamu hukuku ve manevî tazminat dâvâları başlattıktan sonra, en başta Mustafa Şükrü Demirkanlı olmak üzere, 1101 kişilik "örgüt" ve yandaşları tarafından bana karşı sürekli olarak suç duyuruları başlatıldı!... Hemen hemen tümünün "MÜKERRER" olmaları nedeniyle "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" ile sonuçlanan soruşturmalardan hiçbir sonuç alamamalarına karşın her yıl yirmiyi aşkın defa yurt dışına çıkarak ülkenin ekonomisine sağladığım döviz olanaklarını sekteye vurdurmak için "adliyeyi gereksiz yere meşgûl eden" unsurlar beni soluk alamaz duruma getiriverdiler. Bu nedenle "MÜKERRER" suçlamayı kabûl etmediğim gibi, karşı taraftan dâvâcı ve şikâyetçiyim. Sadece HAKARET (TCK 125. Md.) olarak değil, Mal Varlığına Karşı İşlenmiş Suçlar bağlamında dâvâcı ve şikâyetçiyim...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 4 Nisan 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZEKLER: Soruşturma ve duruşma tutanaklarından sadece birkaç örnek.