29 Nisan 2015 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/31606


KONU: Sağlıklı savunma yapabilmek için şikâyetnâme çıktısının istemi.

Her ne kadar ilgili ve yetkili karakolda ifade vermiş olsam da, o ortamla, bürom ve savcılık makamındaki ortam "aynı" olmadığından, nesnel bir savunma yapmak için hakkımda yapay şikâyette bulunanların sahteliğini anlatma düşüncesiyle yapay şikâyetin fotokopi çıktısını almak istiyorum!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 30 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ