29 Nisan 2015 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN BÜROSU'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/52666


KONU: Sağlıklı savunma yapabilmek için şikâyetnâme çıktısının istemi.

Ben herhangi bir yayın organında yapay şikâyette bulunan kişi hakkında yazı yazmış olmasam da, yine de yapay şikâyetnâmenin fotokopi çıktısını almak istiyorum. Yapay şikâyetnâme yazıp size sunan zât hakkımda 1101 imzalı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenlemekle birlikte, kendisi hakkında "BASIN BÜROSU"na doğal şikâyette bulunduğumu bilerek, benim, kendisi hakkında İnternet'te ve tamamıyla yasalara saygılı bir dille yazdığım yazıları, (sanırım) adliyeyi aldatarak "BASIN YOLUYLA HAKARET SUÇU" işlediğim izlenimi oluşturmak istemekte... Sayın Basın Savcısı UYAP'a "Hüseyin Hilmi Bulunmaz  / Mustafa Şükrü Demirkanlı" sözcüklerini yazdığında, ne demek istediğimi çok daha ayrıntılı ve net bir biçimde algılayacaktır...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 30 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ