16 Nisan 2015 Perşembe

T.C.
İSTANBUL
35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/17 Esas


KONU: Sayın Savcı'nın eksik bilgiyle hazırladığı iddianameye ek bilgiler

1 - Bu dâvâ dosyası tikel olarak değil, tümel olarak incelenmelidir. Şöyle:

a) 7 Mart 2008 tarihli BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html

b) 29 Nisan 2009 tarihli İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2009/04/yalan-makinesi-ve-kufurbaz-mustafa.htm

c) 29 Aralık 2009 tarihli ÜÇÜNCÜ HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/03/hilmi-bulunmaz-yarglanyor.html

d) LİNÇ KAMPANYALARI incelenip, BİLİRKİŞİ RAPORU yazılmalıdır.

e) Olasıysa, bu dâvâ dosyası için de BİLİRKİŞİ RAPORU yazdırılmalıdır.

2 - Sayın Savcı, altında kendi imzasının bile bulunduğu şu sözlere dikkat edememiştir: "... beni ilgilendiren bölümleri 'KES - KOPYALA - YAPIŞTIR SİSTEMİ'  ile dilekçeme EKLEDİM. Ancak sayfanın tamamının yazdırılarak, e-posta bilgisi alınması gerektiğini BİLMİYORDUM!..." Sayın Savcı bu söze dikkat etmiş olsuydı, Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın aynen, tıpatıp "EHLİYETİ BULUNMASINA KARŞIN, KAZA YAPAN BİR SÜRÜCÜ" olduğunu anlardı... (EK: 1)

3 - Sayın Savcı, Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın kötücül emelinin farkına varmadığı için "NEDEN - SONUÇ İLİŞKİLERİ" ile düşünmek yerine "avukat - savcı - yargıç" üçgeninin düşünsel geniyle hareket ederek, müştekiye GERÇEK ANLAMDA niçin iş bilmez dediğimin resmî (T.C. İSTANBUL 15. SULH CEZA MAHKEMESİ'NİN DEĞİŞİK İŞ NO: 2012/899 D. İş) belgesine göz atma gereksinimi duymamıştır. (EK: 2)

4 - Sayın Savcı, Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın bile HUKUKÇU olması nedeniyle HUKUKSAL ETKİ ALTINDA KALARAK, (bence) UYAP içeriğine "Eyyüp Fırat Kuyurtar / Hüseyin Hilmi Bulunmaz..." yazarak en azından "sanal" bir araştırma yapmak yerine, kanıksanmış savcılık eğilimiyle, "AVUKATLAR DOĞRU SÖYLER!" s/imgesiyle hareket ederek, (halkın diliyle söylersek) "AVUKATLAR YALAN SÖYLER!" düsturunu düşünmemiş. Bizimle ilgili YARGITAY belgeleri:

a- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas no: 2013/15222 Karar no: 2014/10691

b- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas no: 2014/14936 Karar no: 2014/15540

c- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Dosya no: 2014/11696 (EK:3/1,2,3)

5 - Yeni yardımcı belge, bilgi, bulgu, kanıt sunma ve hukuk dâvâsı açma hakkım saklı kalmak üzere mevzuat elveriyorsa, hukuken olasıysa şimdi, Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'dan, öncelikle "ADLİYEYİ GEREKSİZ YERE MEŞGÛL ETME" suçu olmak üzere, "HAKARET, İFTİRA ve SUÇ UYDURMA" suçları nedeniyle, "şikâyetçi ve dâvâcı" oluyorum!... Bunun yanı sıra, dâvâ dosyasının, "Ceza İşleri Genel Müdürlüğü", "Anayasa Mahkemesi""Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi" gibi kurumlara hiç uğramadan, derhal "REDDİNE" kararı verilmelidir! Takdir mahkemenin olduğuna göre "REDDİNE" kararı verme eğilimi oluşmazsa, BERAAT etmeliyim. Buna inanıyorum. Teşekkür ediyorum!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 16 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ