15 Nisan 2015 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/17 Esas


KONU: Dâvâ dosyasının içeriğinin fotokopi çıktısını almak istiyorum...

Hakkımda haksız ve hukuksuz yere başlatılan yapay dâvâ için savunma yapabilmek için, dâvâ dosyası içeriğinin fotokopi çıktılarını edineceğim...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 15 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ