16 Haziran 2015 Salı

Mustafa Şükrü Demirkanlı ve vekili Av. Reyhan Kayışlı sürekli yenilecek!

T.C.
İSTANBUL 
17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/242 Esas


KONU: DERDEST OLAN MÜKERRER DÂVÂNIN REDDİNİN İSTEMİ.

Yargıtay İlgili Ceza Dairesi Makamı'na sunduğumuz ekteki belgeden de anlaşılacağı gibi, benim hakkımda 1101 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" örgütlenmekle yetinilmeyip tüm savcıların dikkatsizliğinden, yargıçların ilgisizliğinden yararlanılarak sürekli olarak adaletsiz, haksız, hukuksuz, içtihada aykırı, kanun dışı ve mevzuatı hiçimseyen bir mantıkla "TÜRK MİLLETİ ADINA" kararlar veren mahkemeler aldatılmak isteniyor; ekteki yargıtay sunumlu belgede de çok net biçimde görüleceği gibi, hukuk işlerinin yoğunluğu nedeniyle, savcıların dikkatleri dağılmakta, yargıçların ilgileri azalmaktadır... Bu konudaki duyarlı tutumunuza DURUŞMALAR ESNASINDA tanık olmama karşın, sizi uyarmak zorunda kaldığım için, lütfen bağışlayınız...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ