30 Haziran 2015 Salı

Birlikte yargılanmaktan hoşlanmadığım Büktel'in temyiz metnini istedim!

T.C.
İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/8 Esas KONU: Coşkun Büktel'in temyiz dilekçesi istemi...


Birlikte yargılandığımız Coşkun Büktel'in temyiz dilekçesini istiyorum...


Gereğinin yapılmasını saygılarım arz ve talep ederim. 30 Haziran 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ