29 Haziran 2015 Pazartesi

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/268 Esas


KONU: ŞİMDİLİK KAYDIYLA BİRKAÇ YARDIMCI BELGE SUNUMU

Dâvâlının hakkımda yürüttüğü karalama kampanyasının birkaç örneği...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 30 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ