17 Haziran 2015 Çarşamba

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/268 EsasKONU: ŞİMDİLİK KAYDIYLA BİRKAÇ YARDIMCI BELGE SUNUMU


Dâvâlının hakkımda yürüttüğü karalama kampanyasının birkaç örneği...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ