29 Haziran 2015 Pazartesi

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL
SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.

İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN BÜROSU'NA


SORUŞTURMA NO
: 2015/56571

KARAR NO: 2015/46854

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcısı Sayın Emin Aydinç, dosyayı dikkatsizlik yada ilgisizlik nedeniyle hakkıyla inceleyememiş ve "UYAP" ortamında yeterli biçimde araştıramamıştır.


Sayın Cumhuriyet Savcısı'na yeteri denli belge, bilgi sunmama karşın, bu belgeleri kılı kırka inceleme gereği duymayıp, "KOPYALA YAPIŞTIR" mantığıyla davranabilmiştir! Bu nedenle, karara itiraz ediyor ve olumsuz karar çıkarsa "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne ve "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi"ne gideceğim... Bu nedenle "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR"ı yeniden ele alınıp, çağdaş, diyalektik ve nesnel hukuka uygun karar verilmelidir...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 30 Haziran 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ