29 Haziran 2015 Pazartesi

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL
SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/68942

KARAR NO: 2015/45937

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sayın Ufuk Büyükşengün, dosyayı dikkatsizlik yada ilgisizlik nedeniyle hakkıyla inceleyememiş ve "UYAP" ortamında yeteri kadar araştırmamıştır! "Tarafların arasında daha önceye dayalı 'BİRDEN FAZLA' karşılıklı şikâyetlerini içerir müracaatlarının olduğu anlaşılmıştır." denilmesine karşın hiçbir kaynak gösterilmeyip, hukuka aykırı davranılmıştır. Nereden biliyorum? Ekteki "Dosya No: 2014/118388 Soruşturma" dışında, "Taraflar arasında daha önceye dayalı birden fazla karşılıklı şikâyet!" söz konusu olmadığı gibi, karşı tarafın bana HAKARET eden, İFTİRA atan yazıları nedeniyle birçok "ERİŞİMİN ENGELLENMESİ" kararı verilmiştir. Bu nedenle karara itiraz ediyor ve olumsuz karar çıktığında, önce "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne, sonra mevzuata uygun davranıp, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi"ne gideceğim. Böylece "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR"ın düzeltilmesini, kamu dâvâsının açılmasını arzu ediyorum!


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 30 Haziran 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ