17 Haziran 2015 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL 
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA 


DOSYA NO: 2015/261 Esas


KONU: Eksik evrak tamamlama...

Sonradan farkına vardım ki, iki nüsha olarak getirmem gereken belgeleri bir nüsha olarak getirmişim. Tamamladım. Bu nedenle özür diliyorum...

Gereğinin yapılmasına saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ