29 Haziran 2015 Pazartesi

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
YARGITAY
İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/8 Esas KONU: TCK ve Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı karara itiraz etme!


İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı'nın verdiği hukuka aykırı karardan cesaret alan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibi Mustafa Şükrü Demirkanlı, bugün bile sürekli  HAKARET etmekte, İFTİRA atmakta ve AĞIR TAHRİKLERDE bulunmaktadır! Ekte sunduğum oldukça somut belgeler bunu gayet net kanıtlamaktadır!


Gereğinin yapılmasını saygılarım arz ve talep ederim. 30 Haziran 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ