20 Aralık 2008 Cumartesi

Göktaş, Asılyazıcı'nın "emek hırsızlığı"na karşı!

Foto: Erbil Göktaş Amsterdam'da


Bizim tavrımız net: Ödüllere karşıyız. Elli üç yaşındaki Hilmi Bulunmaz, yirmi yaşındaki Bulunmaz Tiyatro ve bir kaç yaşındaki OYUN, ödüle karşı çıkışımızın kanıtlarıyla dolu. Bizim ödüle karşı olmamız, ödül düzeneğini görmeyeceğimiz anlamına gelmez. Bilakis, ödül yanlısı olanlardan daha çok kafa yoruyoruz bu duruma.

Erbil Göktaş'la, Ankara/Çankaya Belediye Tiyatrosu'ndaki, Istvan Örkeny'nin "Tot Ailesi" metninden Coşkun Irmak'ın uyarlayıp yönettiği Kutulaştırma oyununun prömiyerinde, Irmak sayesinde tanıştık. Özellikle Özdemir Nutku iftirası konusunda pek anlaşamadığımız (Bakınız: "İftiradan yana olmak yada iftiradan yana olmamak") Erbil Göktaş'la tanıştıktan sonra, her nedense "kanımız ısındı". Demokrat yayıncılık anlayışı, emek yönsemesiyle yaşayanlara sıcak bakması, en azından bizdeki izlenimiyle anti-faşist olması... nedenleriyle zaman zaman görüşüyoruz Erbil Göktaş'la. Özellikle uzun uzadıya yaptığımız telefon görüşmelerinde, Türkiye tiyatrosundaki pisliklerin üzerine biraz daha sert gitmesi yönünde telkinlerimiz oluyor Erbil'e.

Dün (20 Aralık 2008) aradığımızda, İsmet Küntay Ödülleri konusundaki küf kokusunu, çürümüşlüğü, altını çizerek belirttim. Kendisi, sert şeyler düşündüğünü söyledi. Yazması gerektiğini önerdim ve (zaten) yazacağını, özellikle Yeni Tiyatro dergisinin ocak sayısında ödül konusuna değineceğini dile getirdi. İvedilikle yazarsa, biz de sitelerimizde yer vereceğimizi anlattık. Oturdu ve hemen yazdı. Bize de yayınlamak düştü. Okuyun ve ödül düzeneğinin, insani değerleri hangi uçurumlara dek savurduğunu görün. (HB)


ERBİL GÖKTAŞ’TAN ŞOK AÇIKLAMA!


İsmet Küntay Ödülleri'nin geleceği karartıldı

Beş yıldır İsmet Küntay Ödülleri’nde Seçici Kurul Üyeliği yapıyorum.

2007-2008 yılı değerlendirmelerine de sezonda sahnelenmiş tüm “yerli oyunların” listelerini
hazırlayarak katıldım. Yaklaşık 30 kadar “yerli “ oyunu da İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de izledim.

4 Haziran 2008'de, İstanbul Beşiktaş’taki Feriye Lokantası’nda yapılan bu toplantıya diğer jüri üyeleri Hayati Asılyazıcı, Nadide Küntay, Doğan Koloğlu ve Nilgün Serimoğlu da katıldı. Bu toplantının sonucunda alınan kararlar, o toplantıdan sonra pek çok basın-yayın organında açıklandı. Basın bültenini de ben yazmıştım. (Bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 10.06.2008, s.14.) Hatta basın bülteni, Cumhuriyet’te de seçici kurulun fotoğrafıyla birlikte yayınlandı.

Ancak 19.12.2008 Cuma günü bazı internet sitelerine jüri üyesi Hayati Asılyazıcı tarafından gönderilen basın bülteni daha önce benim hazırladığımın aynısıydı, ancak tek farkla: Seçici Kurula katılmış ve oyunları belirlemiş olan jüri üyesi Erbil Göktaş’ın adı çıkarılmış, jüride olmayan Oya Gökberk’in adı konulmuştur. (Bkz. www.tiyatrodunyasi.com)

Bu “nezaketsizlikten” de öte, bir “emek hırsızlığıdır”… İsmet Küntay gibi yaşamını “emeğin en yüce değer” olmasına adayan bir kişinin adının bulunduğu “ödüle” yakışmamıştır. Hayati Asılyazıcı, Erbil Göktaş’la olan “özel” sorunlarını Küntay Ödülleri’ne taşımıştır. Bu tavır ve davranış yanlış olduğu gibi, İsmet Küntay Ödülleri’nin 33 yıldır hala kurumsallaşamamasının da en büyük göstergesidir. Asılyazıcı’nın basına gönderdiği, gerçekleri çarpıtan, daha önce yayınlanmış haberi yalanlayan bu tavrı Küntay Ödülleri’nin geleceğini de karartmıştır. Asılyazıcı’nın gerçekleri çarpıtması büyük bir SUÇTUR; aynı biçimde Oya Gökberk’in de hiçbir emek harcamadığı gibi, Erbil Göktaş’ın emeğini çalması ve bu yılki jüriye adını koyması
hukukun da ötesinde bir İNSANLIK SUÇU’dur. Bu suçları ve nedenlerini Yeni Tiyatro Dergisi’nin Ocak ayında çıkacak olan 9. sayısında ayrıntılı olarak açıklayacağım. Çünkü o yazıda “kurumsallaşamamanın nedenleri” irdeleneceği ve çözüm önerileri sunulacağı için zamana gereksinmem var.

Tiyatro kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım. 21.12.2008
Yrd. Doç. Dr. Erbil GÖKTAŞ
KOÜ GSF Sahne Sanatları Bölüm Bşk. Yrd.
Ve Yeni Tiyatro Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

***

Bulunmaz'ın notu: bakınız;
"Ödül papazları, av peşinde!"
"Her türden ödüle karşıyız!"
"Ödül papazları vaftiz etmeyi sürdürüyorlar"
"Göktaş, Asılyazıcı'nın 'emek hırsızlığı'na karşı!"