19 Aralık 2008 Cuma

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatıralarım

Kapağı büyütmek için üzerine TIKLAYINIZ


Kitabın arka kapak yazısı:

Bilinmektedir ki, her hatırat öznel olmakla beraber anlatılan dönemi aydınlatmak açısından belli bir öneme sahiptir. Bu bağlamda Âli Haydar Midhat’ın hatıraları oldukça çalkantılı geçen Osmanlı'nın son dönemleriyle ilgili bilgileri içermesi bakımından dikkate değerdir.

Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sonrasında intihar ettiği veya öldürüldüğü yolundaki bugün bile tartışma ve araştırmalara konu olan vefatı, Sultan II. Abdülhamid'in tahta geçişi ve saltanatının ilk yılları, Midhat Paşa'nın Avrupa-sürgünü ve sürgün dönüşü İzmir valiliği yılları, yine Midhat Paşa ve arkadaşlarının Sultan Abdülaziz'in kuşkulu ölümünden sorumlu tutularak Yıldız'da kurulan mahkemede yargılanıp idama mahkûm edilmeleri, daha sonra bu idamların müebbed kalebendliğe çevrilip Taife sürgünleri,1884 yılında hazin ölümleri, II. Meşrutiyet'in ilanı, ittihad ve Terakki’nin iktidar yılları, Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke dönemi İstanbul’unun sosyal ve siyasî manzarası gibi, yakın tarihimizde üzerinde çok yazılıp çizilen olayların bir yüzü Ali Haydar Midhat’ın bakışıyla bu hatıralarda dile getirilir.