14 Aralık 2014 Pazar

T.C.
İSTANBUL
63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/ 490 Esas - 2014/429 Karar


Konu: Adlî para cezasının taksitlendirilmesi istemi...

1.800,00 TL adlî para cezasını 3 taksitte ödemek istiyorum...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 15 Aralık 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ