2 Aralık 2014 Salı

Yarınki Bülent Sezgin duruşması için gerekli belgeleri bugünden sunduk!

T.C.
İSTANBUL 
ANADOLU 
45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


(İstanbul Anadolu 5. SULH CEZA MAHKEMESİ Dosya No: 2013/698)


Konu: Hukuksuz dâvânın reddedilmesi yada beraat isteğinde bulunma!

Benim ve sahibi bulunduğum Bulunmaz Tiyatro adlı uluslararası tiyatro topluluğunun "sanatsal ifade olanaklarımız"ı ilelebet ilga ve imhâ etmek için düzenlenen Bülent Sezgin'in önderliğindeki "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" doyurucu araştırma - incelenme yapılmadan oluşturulan hukuksuz dâvâ duruşmaları, ülkemizin itibarını sarsmaktadır. Dünyanın her yerine gidip gelen bir sanatçı olarak, Bülent Sezgin'in önderlik ettiği bu kampanyayı evrensel sanatçılara anlatmakta olağanüstü zorluklar çekiyorum. Anlamıyorlar ve ülkemizdeki hukuksuz işleyişe akıl erdiremiyorlar... Savcının takipsizlik ("KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR") kararı vermesini göz önünde tutarak, bu dâvânın reddedilmesi yada BERAAT etmem yönünde hüküm kurulması gereklidir... Yoksa, Yargıtay yada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönecek hukuksuz dâvâ, ülkemizin entelektüel evrenine çok zarar verir...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 3 Aralık 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER: 22 sayfadan oluşmaktadır...