8 Aralık 2014 Pazartesi

Ömer Kurhan ile Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar'ı ters köşeye yatıran dilekçe...

T.C.
İSTANBUL
27. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2013/166 Esas


KONU: Yetki itirazı...

Mahkemeniz, görülmekte olan bu dâvâyı görüp, beni muhakeme etmeye yetkisizdir. Entelektüel içeriği çok yoğun ve eleştiri sınırları kapsamında kalan ciddî bir konunun KAMU DÂVÂSI olarak nitelenip "şikâyete bağlı suçlar" içine alınması, Anayasa'nın 64. Maddesi ("64. Madde: Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.") başta olmak üzere, Yargıtay içtihadına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırıdır! Dâvâ reddedilip, yetkisizlik kararı verilmelidir... Eğer bunu yapma cesareti gösterilemezse bilirkişi saptanmalıdır ki, daha önceki iki dâvâ dosyasında saptanan her iki bilirkişi raporunda benim lehime karar verildi... İki dâvâ dosyasından da ceza almadım!... Adalete, hakka, hukuka, içtihada, kanuna, mevzuata, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı olarak hakkımda İst. 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/8 Esas Sayılı dosyayla KAMU DÂVÂSI açtırmayı başarabilmiş Ömer Faruk Kurhan karşısında BERAAT ettim. Beni mahkûm ettirmek için adliyeyi gereksiz yere meşgûl eden haksız Ömer Faruk Kurhan'dan şikâyetçiyim!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 9 Aralık 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER: 152 sayfadır...