23 Aralık 2014 Salı

Bulunmaz, Demirkanlı'nın vekili Av. Reyhan Kayışlı'yı köşeye sıkıştırdı...

T.C.
İSTANBUL
23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI: 2013/312 Esas


KONU: 6100 Sayılı Yasa'ya aykırı olarak görülen dâvâ reddedilmelidir...

Ortada hiçbir suç yokken avukatlığına güvenerek "suç uyduran", böylece bana "HAKARET" edip "İFTİRA" atabilen Reyhan Kayışlı'nın hukuka aykırı biçimde başlattığı hukuksuz dâvâ reddedilmeli! Kendisine hakaret ettiğim iddiasıyla birçok suç duyurusunda bulunmasına karşılık, savcılar tarafından reddedildiği için, dâvâ açan avukat Reyhan Kayışlı, bana karşı düzenlenen 1101 kişiden oluşmuş "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" vekilidir... Kampanya müvekkili Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın hukuksuzluğuyla başlamıştır. Reyhan Kayışlı, bana karşı açılan kampanyadaki suçlulara yardım etmek için dâvâyı başlattı. Dâvâ hukuksuzdur! Suçsuz ceza olamayacağı için dâvâ derhal reddedilmelidir.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 22 Aralık 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER: 

1 - "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" 
SORUŞTURMA NO: 2013/77328 - KARAR NO: 2014/509

2 - "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" 
SORUŞTURMA NO: 2014/692 - KARAR NO: 2014/29187