22 Aralık 2014 Pazartesi

"ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sözü, yerleşiyor!

T.C.
İSTANBUL
23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI:
2013/205 EsasKonu: Karşımda ciddî bir ÖRGÜTLÜ eylem olduğu için bâzı belgeler...


Dâvâlı Mustafa Şükrü Demirkanlı, sürekli olarak suç işleyen bir sabıkalı olarak, bana karşı 1101 kişilik bir kampanya başlattı ve bu kampanyanın tam adı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" olarak, tiyatro kamuoyunca "tescil" edilmiştir... 1101 kişinin bütünü aynı şiddette suç işlemediği için diğerlerine aynı "şiddette" dâvâ açamadım... 

Çeyrek asırlık Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ne güvenerek, bana karşı LİNÇ KAMPANYASI başlatıp, kampanyanın önderliğini bugün bile sürdüren Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya karşı açtığım 100.000,00 TL'lik bu dâvâ dosyası tiyatro kamuoyunda büyük bir şaşkınlık oluşturmazken küçücük bir şaşkınlık bile oluşturmadı!... Suçlu olmayı kanıksamış Mustafa Şükrü Demirkanlı, bana karşı işlediği suçlarına karşılık küçük parayı vermeli... 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 22 Aralık 2014DÂVÂCI

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Ekler:
 1101 imzalı kampanyanın vekili Av. Reyhan Kayışlı dâvâlarından!