10 Aralık 2014 Çarşamba

Şüpheli Avukat Reyhan Kayışlı da, Hilmi Bulunmaz'dan kurtulamayacak!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA


Soruşturma No: 2013/181369Konu: Şüpheli Reyhan Kayışlı'nın 21/01/2014'te verdiği ifadeyi deşifre!


1 - 1101 kişi hakkımda ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI düzenledi...

2 - LİNÇ KAMPANYASI önderi Gülhan / Mustafa Şükrü Demirkanlı'dır!
3 - Entelektüel örgüt olan kampanyanın avukatı Reyhan Kayışlı'dır.
4 - Reyhan Kayışlı ile Hilmi Bulunmaz adları UYAP'tan taranmalıdır!
5 - Özel içtihada gerek duyulması gereken kampanya süreci içindeyim!

***


"ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" resmî avukatı Reyhan Kayışlı, Cumhuriyet Savcısı Sayın Hüseyin Öz'e verdiği ifadede gerçeği örtüp, dolaylı yoldan da olsa YALAN söylemiştir. Şöyle:


"Kendisine ait İnternet sitesinde de sürekli olarak benim hakkımda HAKARET içeren yazı yazmaktadır. Bu yazılar ile ilgili, kendisi hakkında ÜÇ TANE SUÇ DUYURUSU yaptım. Bir TEKZİP kararı aldırdım. Manevî tazminat dâvâları açtım."


a) Reyhan Kayışlı'ya hiçbir zaman için kesinlikle HAKARET etmedim!

b) Hakkımdaki bütün suç duyurularına TAKİPSİZLİK kararı verildi!...
c) 5187 Sayılı Yasa ile 5651 Sayılı Yasa'yı bilerek, saptırarak karıştırıyor!

Değinmelerle sunabildiğim görüşlerim hakkında, daha geniş ve oylumlu bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum. Sayın Savcı gerek duyarak bana bu konuda vakit tanırsa geniş ve oylumlu açıklamayı seve seve yaparım...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 11 Aralık 2014MÜŞTEKİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER: 


1 - Soruşturma No: 2013/77328 ve Karar No: 2014/509 sayılı "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" örneği.


2 - Soruşturma No: 2014/692 ve Karar No: 2014/29187 sayılı "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" örneği.