15 Aralık 2014 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
6. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2014/6273 D. İş.


Konu: Hakaret ve küfür içeren yazı sahibi Ömer Faruk Kurhan'ın adresi

Hakaret ve küfür içerikli yazıyı yazan Ömer Faruk Kurhan'ın adresini bir önceki dilekçeme eklemeyi unuttuğumu anımsadım. İzninizle ekliyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 16 Aralık 2014


TALEP EDEN
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

ADRES: Sevinç Sk. 9/7 Florya Bakırköy/İSTANBUL
E-POSTA: tfkurhan@gmail.com