17 Aralık 2014 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Konu: Fırat Kuyurtar'ın suçlu yazısının kaldırılması (5651 K. 9. Madde)

HAKARET, İFTİRA, SUÇ UYDURMA suçlarını içeren; bir paragraf sunduğum ve kişilik haklarıma saldıran yazının kaldırılmasını istiyorum.

Suça meyilli şahıs Fırat Kuyurtar kişilik haklarımı çiğnerken diyor ki:

"Bazen insanlar doğru bildiklerini ifade ederken o ifadelerine üslup katarlar. Bir ifadenin hakaret olabilmesi için ölçüsüzlük, sebepsizlik, saldırganlık gibi bazı unsurların olması gerekir. Peki sanatçıyı, politikacıyı veya toplumun önünde olan diğer kişileri eleştirmek sınırsız bir hak mıdır? Başımıza geliyor, bir kişi sırf kendisi aleyhine imza kampanyasına imza verdi diye yüzlerce insana linççi, kişiliksiz, alçak gibi ifadeler kullanabiliyor. Hatta bununla yetinmeyip o kişileri mesleki olarak, kişilik olarak kamuoyu, iş ve sosyal çevrede itibarsızlaştırmak, sistematik bir şekilde aşağılamak için özel bir çaba içine girebiliyor. Hatta hayatını, malvarlığını buna adayabiliyor."

Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar, hangi LİNÇ imzacılarına vekillik yapıyor?

Yargılanacağına emin olduğu için "adımı verme cesareti gösteremeyen" LİNÇ KAMPANYASI vekili Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın benim aleyhime takip ederek dolaylı yollardan LİNÇ KAMPANYASI sürecini desteklediği adlî dosyalardan yalnızca birkaç örnek veriyorum ki, LİNÇ KAMPANYASI vekili Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın çizdiği portre (BENİM EŞKÂLİM) ortaya çıksın. Yardımcı delil ve yeni adlî belgeler gereksinir ise verebilirim... LİNÇ KAMPANYASI vekili Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın desteklediği LİNÇ KAMPANYASI örgütçüleri:

1 - Ahmet Cüneyt Yalaz
Ahmet Cüneyt Yalaz'ın hukuka aykırı suç duyusunu, İstanbul 20. Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174/1. Maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti... BU ÖNEMLİ!

2 - Bülent Sezgin
İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/285

3 - Duygu Dalyanoğlu
İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/375

4 - Fırat Güllü
İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/987

5 - Ömer Faruk Kurhan
İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/8
İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik No: 2013/518
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/179
İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/490
İstanbul 76. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/400
İstanbul 80. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/150
İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2010/278

6 - Eyyüp Fırat Kuyurtar

(Kuyurtar, LİNÇÇİ olmamasına karşın bâzı adlî girişimlerde bulundu...)
Savcılığa Suç Duyurusu Soruşturma No: 2013/53606
İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/631
İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/218
İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi E: 2013/78 K: 2014/235 


Ayrıca, Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın müvekkili Ömer Faruk Kurhan aleyhime ve benim lehime Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2013/15222 Karar No: 2014/10691 sayılı fahiş tazminat Yargıtay BOZMA KARARI İlâmı

DELİLLER:

1 - http://tiyatroelestirmenleribirligi.org/haberler/605-uestuen-akmen-kueltuer-bakanna-hakaret-mi-etti

2 - http://mimesis-dergi.org/2014/12/ustun-akmen-kultur-bakanina-hakaret-mi-etti

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 18 Aralık 2014


TALEP EDEN
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sk. No: 5/8-9-12 Çemberlitaş Eminönü / Fatih
TELEFON: 0532 642 88 57
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

***

TALEP EDİLEN
EYYÜP FIRAT KUYURTAR
T.C. KİMLİK NO: 69925094082
ADRES: DEDE Hukuk Bürosu Karanfil Cad. No:24 Levent / İstanbul 
TELEFON: 0 (212) 282 40 65 (PBX) 0 (212) 270 67 40 
E-POSTA: dedehukuk@dedehukuk.com.tr


EKLER:
1 - Delillerin çıktıları
2 - Yargıtay İlâmı
3 - Bilirkişi Raporları