6 Aralık 2014 Cumartesi

Anık'a vermedikleri oyun metinlerini almak için İBBŞT'ye dilekçe verdik...

T.C.
İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ'NE


KONU: Beş adet oyun metninin fotokopi çıktısını alarak değerlendirme.


Adlarını verdiğim beş adet oyun metninin fotokopi çıktılarını istiyorum:


1) 12 Öfkeli Adam

2) Cibali Karakolu
3) Lilian
4) Ölü Adamın Cep Telefonu
5) Sırça Hayvan Koleksiyonu

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 8 Aralık 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Adres: Ali Baba Türbe Sk. No:5/8-9-12
e-posta: tiyatroyun@gmail.com
Telefon: 0212 / 513 47 32 - 33 
Cep: 0532 642 88 57