7 Aralık 2014 Pazar

Türkiye tiyatrosunu yalanla kirleten şımarık çakma yazara hukukî ders!...

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Soruşturma No: 2014/118388

Karar No: 2014/76777


KONU: Sayın Savcı Hasan Basri Zamanis'in verdiği hatâlı karara itiraz!


Dosyamın nesnel hukuk ölçütüyle değerlendirilemediği kanısı taşıdığım için "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR"a karşıyım...


Olay karakolluk bir eylem olmadığı ve benim şikâyetim üzerine başlayan hukukî bir süreç olduğu için, yapay bir düzenek oluşturularak şüphelinin aynı zamanda "müşteki" sayılmasını en hafif deyimle mevzuatı zorlamak ve teâmülü bertaraf etmek anlamını içerdiği kanısındayım. Özen gerekir!


Çok net olarak sunduğum HAKARET içeriğinin bulunduğu twitter'daki tartışma niteliğini bozan durumla dayanaktan yoksun facebook'takilerini aynı hukuk terazisinde tartabilmek, evrensel hukuk anlayışına aykırıdır! Kararda belirtilmiş sözlerin orantısızlığını vurgulamak için yineliyorum: 


1 - Şüpheli Büktel'in kişilik haklarımı zedelemek için ettiği HAKARET:


a) Beni yalancılıkla, bunaklıkla suçlayan bu saçma ısrarının bilmediğim çirkin sebepleri yoktur... 

b) Suçlamadığın mavalını bırak, suçlamasan da suçluyorsun... 


c) Bu temiz değil, burda çürük kokan bir şey var... 


ç) Linççiler gibi klavye yarışına sokarak, karmakarışık etmeye gerek yok... 


d) Bu tartışmayı sürdürme tarzında bile çürük kokan bir şey var... 


e) Çürük kokan sensin, telaştasın... 


f) Linççilere çiftetelli oynatıyorsun... 


g) Suçluluk telaşından apaçık belli... 


ğ) Sen işi iyice zırvalamaya vuracağı benziyorsun... 


h) Ben, bu, Mustafa (Demirkanlı) numaralarında bir pislik ararım...


ı) Mudanya'da çürümüş bir şeyler mi var?


2 - Sayın Savcı'nın karar metnindeki benim (Hilmi Bulunmaz) sözlerim:


Benim dünya görüşümde iftira atanı bağışlamak yok. Nasıl ki, Özdemir Nutku'yu şikâyet ettimse, Coşkun Büktel'i de şikâyet ettim, sonuna dek...


***


Sayın Savcı, şüphelinin HAKARET içeren sözleriyle benim HAKARET içermeyen sözlerimi eşitleyerek, müthiş ciddî bir eşitsizlik inşa etmiştir:


(...) Her iki müştekinin birbirlerine hitaben yazdıkları sözlerin, yerleşik Yargıtay içtihatları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre ağır eleştiri niteliğinde olduğu, hakaret ve iftira suçunu oluşturmadığı...


Sayın Savcı, inandırıcı somut bir Yargıtay içtihadı yada bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sunmak yerine "gerekçeli karar" sunuyormuş gibi bir izlenim vererek, hukuka olan inancımızı tamamen sarsmaktadır. 


Sayın Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği Yargıcı, dilekçemizin en altında sayfa sayısını belirttiğimiz "EKLER" konusunda iknâ edici, ciddî bir inceleme yürütebilmenin yanı sıra Şüpheli Coşkun Büktel'in YALAN beyanlarıyla zenginleşmiş şu dâvâ dosyalarını iyi bir hassasiyetle okursa, ülkemizdeki entelektüel hukuk kurumunun durumunu kendi gözleriyle görmüş olur:


1 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 2004/206 E.  2010/144 K.

2 İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/2492 Esas
3 - İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/637 Esas
4 - İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/674 Esas

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 8 Aralık 2014MÜŞTEKİ:

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER: 133 sayfadır...


***


Ayrıca bakınız:


facebook yazarı Coşkun Büktel, kanıt olarak facebook hesabını gösterdi!